Nyheder - Klubben

lørdag 20. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Flytning af TIF generalforsamling til mødelokale 3

Det var været nødvendigt at flytte TIF’s ordinære generalforsamling fra Sponsorloungen til Mødelokale 3 på Lyngby Stadion.

Mødelokale 3 finder du mellem svømmehallens cafeteria og vægtlokalet på Lyngby Stadin til venstre for hovedindgangen til Svømmehallen.

Dato og tidspunkt for generalforsamlinger er stadig torsdag den 25. oktober kl 20:00.

onsdag 3. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 25/10

Kære TIF’er

2012 har på godt og ondt været et af de mest begivenhedsrige år i vores lille forenings historie – desværre kan 2012 faktisk også vise sig at blive det sidste leveår for Trongårdens IF.

I sommers besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk Kommune således at nedrive det eksisterende Lyngby Stadion og i stedet bygge en fodboldarena, der lever op til DBU’s krav. Som en konsekvens heraf står TIF uden trænings- og stævnefaciliteter i en periode på i hvert fald 1½-2 år… måske meget længere.

Også årets generalforsamling kan blive meget begivenhedsrig. En stor og vigtig del af bestyrelsen har givet op i kampen mod Kommunen og har forståeligt nok valgt at kaste håndklædet i ringen.

Tiden er nu inde til, at alle dem, der stadig har energien og kampgejsten i behold, træder frem og gør en indsats for Trongårdens IF. Dette arbejde starter med at betale kontingent for de seneste måneder og naturligvis møde op på generalforsamlingen (Se indkaldelsen på nedenfor), og der bidrager til klubbens fremtid i form af kommentarer, stemmeret og ikke mindst engagement og arbejdskraft. Der er plads til og brug for alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Torsdag, den 25. oktober 2012, kl. 20.00
Mødelokale 3, Lyngby Stadion

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 25-10-12)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  1. På ordinært valg
   • Næstformand (Jens Larsen er ikke villig til genvalg – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Kasserer (Finn Schmidt er villig til genvalg)
   • Formand for seniorudvalg (vakant – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Formand for informationsudvalg (vakant – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Revisor (Jens Larsen er ikke villig til genvalg – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Revisorsuppleant (Søren Rasmussen er (måske) villig til genvalg)
  2. På valg udenfor tur
   • Formand (Vakant – Allan Prier proforma formand, men fratrådte egentligt sidste år – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Formand for stævneudvalg (Karsten Nielsen fratræder – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Aktivrepræsentant (Janne Nexø fratræder – Bestyrelsen har ingen kandidat)
  3. Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT pige og herrer)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg)
   • Informationsudvalg (andre medlemmer)
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets Atlet og Årets klubkammerat
  • Diskussion af rammer for videreførelse af Trongårdens IF (alternativt diskussion af rammer for lukning af biksen)

fredag 28. september

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Følger du med i debatten om Lyngby Stadion i DGO?

Følger du med i debatten om Lyngby Stadion i vores lokalavis Det Grønne Område? – enten i den trykte udgave eller online på lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk.

Senest læsebrev fra den 26. september har titlen Kære kommunalpolitiker, slå ikke atletikken ihjel! og er skrevet af formanden for Dansk Atletik Forbund Lars Vermund. Det er en stor hjælp for Trongårdens IF af Lars Vermund og DAF på denne måde støtter op om klubbens kamp for at råbe politikkerne på rådhuset op og bevare atletikken i Lyngby.

Den 14. september bidrog Finn Smidt til debatten med læserbrevet Findes der ”Rettidig Omhu” i Lyngby?, der var formuleret som et åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hen over sommeren har også både Lisbeth Jørgensen og Allan Prier bidraget med læserbrevene Lyngby Stadion sagen – set fra brugernes side og LTK yder aktiv dødshjælp til Trongårdens IF.

Klubben har også fået opbakning fra bla. en forælder til en af klubbens ungdommere med læserbrevet Skån Lyngby Atletikstadion.

søndag 5. august

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Husk at august udsalget hos Løberen starter den 6. august

Husk at august udsalget hos Løberen starter mandag den 6. august kl 7:00. Du kan finde mere information i udsalgsannonce.

onsdag 20. juni

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Underskriftsindsamlingen har nu rundet de 500 underskrifter

Så har Trongårdens IF’s online underskriftsindsamling Bevar atletikken i Lyngby rundet de 500 underskrifter. Der er utroligt dejligt at se den store opbakning der er bag dette initiativ. Blandt de mange, der har bidraget men en underskrift, finder man både nuværende og gamle TIF’ere, men der er også masser af underskrifter fra aletikudøvere, ledere m.m. fra det danske atletikmiljø og fra lokale borgere.

Jo flere underskrifter vi indsamler, jo stærkere står vi i vores dialog med kommunens folk, så hvis du ikke allerede har skrevet under, så vi gerne bede om din hjælp i form af en underskrift.

Du kan for mere information om underskriftsindsamlingen og skrive under og ved at følge dette link:

http://www.skrivunder.net/bevar_atletikken_i_lyngby

tirsdag 19. juni

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Atletikbanerne på Lyngby Stadion fylder 40 år i 2013

Da Trongårdens IF startede med hjemmebane på Lyngby Stadion var det på en traditionel cindersbane. Cinders består af slagger (afbrændt kul) og grus. I 1973 blev hele stadion blev gravet op, lagt om og belagt med Tartan i flere omgange. Århus Stadion var det første kunststofstadion i Danmark (1971) og Lyngby Stadion blev det andet. Dermed fylder de røde atletikbaner på Lyngby Stadion 40 år i 2013.

Atletik er en meget faktuel og målbar sport, da det er centimeter og 100-dele af sekund-er, der afgør resultaterne. For at resultater verden over kan sammenlignes, er det vigtigt med ens forhold. Et stadion skal derfor overholde skrappe krav om hældning i side- og længderetninger for at eventuelle rekorder kan godkendes. Lyngby Stadion overholder disse krav. Det fortaber sig i det uvisse, hvem der sagde det, men dem, der havde forstand på stadions mente, at det olympiske stadion i München var det bedste, og at Lyngby Stadion var blandt de 10 bedste i verden.

I 2005 blev stadion renoveret og der kom en helt ny tartan belægning på.

Læs lidt om histrioen bag atletikkens i Lyngby og Trongårdens IF under Historie.