Nyheder - Klubben

søndag 5. august

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Husk at august udsalget hos Løberen starter den 6. august

Husk at august udsalget hos Løberen starter mandag den 6. august kl 7:00. Du kan finde mere information i udsalgsannonce.

onsdag 20. juni

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Underskriftsindsamlingen har nu rundet de 500 underskrifter

Så har Trongårdens IF’s online underskriftsindsamling Bevar atletikken i Lyngby rundet de 500 underskrifter. Der er utroligt dejligt at se den store opbakning der er bag dette initiativ. Blandt de mange, der har bidraget men en underskrift, finder man både nuværende og gamle TIF’ere, men der er også masser af underskrifter fra aletikudøvere, ledere m.m. fra det danske atletikmiljø og fra lokale borgere.

Jo flere underskrifter vi indsamler, jo stærkere står vi i vores dialog med kommunens folk, så hvis du ikke allerede har skrevet under, så vi gerne bede om din hjælp i form af en underskrift.

Du kan for mere information om underskriftsindsamlingen og skrive under og ved at følge dette link:

http://www.skrivunder.net/bevar_atletikken_i_lyngby

tirsdag 19. juni

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Atletikbanerne på Lyngby Stadion fylder 40 år i 2013

Da Trongårdens IF startede med hjemmebane på Lyngby Stadion var det på en traditionel cindersbane. Cinders består af slagger (afbrændt kul) og grus. I 1973 blev hele stadion blev gravet op, lagt om og belagt med Tartan i flere omgange. Århus Stadion var det første kunststofstadion i Danmark (1971) og Lyngby Stadion blev det andet. Dermed fylder de røde atletikbaner på Lyngby Stadion 40 år i 2013.

Atletik er en meget faktuel og målbar sport, da det er centimeter og 100-dele af sekund-er, der afgør resultaterne. For at resultater verden over kan sammenlignes, er det vigtigt med ens forhold. Et stadion skal derfor overholde skrappe krav om hældning i side- og længderetninger for at eventuelle rekorder kan godkendes. Lyngby Stadion overholder disse krav. Det fortaber sig i det uvisse, hvem der sagde det, men dem, der havde forstand på stadions mente, at det olympiske stadion i München var det bedste, og at Lyngby Stadion var blandt de 10 bedste i verden.

I 2005 blev stadion renoveret og der kom en helt ny tartan belægning på.

Læs lidt om histrioen bag atletikkens i Lyngby og Trongårdens IF under Historie.

lørdag 16. juni

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

TIF har brug for din støtte til at bevare atletikken i Lyngby

De kommunale beslutningstagere her i Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet, at det eksisterende atletikstadion skal nedrives og flyttes til ”et andet sted”.

Trongårdens IF er naturligvis bekymret for denne beslutning. Vi frygter ganske enkelt for vores egen og dermed atletikkens fremtid i Lyngby. Vi arbejder derfor hårdt på at påvirke beslutningerne i en sådan retning,

  1. at det nye atletikstadion etableres i umiddelbar tilknytning til Lyngby Idrætsby og
  2. at det nye atletikstadion etableres INDEN, at det gamle nedrives.

I forbindelse med vores dialog med kommunens folk vil vi gerne bede om jeres hjælp i form af din underskrift.

Du kan skrive under ved at følge dette link:

http://www.skrivunder.net/bevar_atletikken_i_lyngby

På forhånd tak for din støtte

Trongårdens IF

onsdag 9. maj

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

4. klasserne fra Fuglsanggårdsskolen på besøg hos TIF

Lyngby Stadions røde atletikbaner havde festligt besøg af 4. klasserne og deres idrætslærere fra Fuglsanggårdsskolen, den 2/5 fra 9-11. Et arrangement med god stemning og sol fra skyfri himmel, som var kommet i stand via Karsten Nielsen og idrætslærerne på skolen. Trongårdens IF stillede med 2 ungdomstrænere (Ivano Castelli og Rasmus Hastrup), som introducerede de ca 60 børn for nogle af atletikkens kongediscipliner. De fik således lov at prøve både højdespring og kunsten at komme hurtigt ud af startblokkene. Dagen var den første af 2 dage, som arrangementet består af. 2 dagen er fastlagt til 9/5, hvor de samme børn tager kampen op med kuglestød og hækkeløb.

Det er samtidig en forsmag på Aktivstaffetten, som Trongården i samarbejde med DAF er medarrangør af den 24/5, og som afholdes på 25 stadions i hele Danmark henover foråret/sommeren for kommunernes skoler.

tirsdag 17. april

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Trongårdens IF – Skal der være atletik på Lyngby Stadion i fremtiden?

Kære kommunalbestyrelse

Trongårdens IF (atletikklubben på Lyngby Stadion) har med interesse siden november 2011 fulgt kommunens arbejde med fremtidens Lyngby Idrætsby.

Vi har aktivt deltaget i brugerinddragelsesprocessen, hvor vi har forsynet konsulenterne fra DGI og projektets styregruppe med vores holdninger til de tre forslag til placering et superligastadion for den professionelle fodboldklub. Frem til og med midtvejsmødet den 1. marts 2012 kunne man finde et atletikstadion på alle de tre forslag.

Og her følger så årsagen til vores brev:

Onsdag den 11. april 2012 præsenterede DGI-konsulenterne og styregruppen med Ulla Agerskov i spidsen de tre skitseforslag for alle interessenter (De samme tre forslag bliver præsenteret for Jer politikere i dag tirsdag den 17. april 2012). Trongårdens IF kunne med forundring og bestyrtelse konstatere, at atletikbanerne i den ene løsning nu pludselig var helt forsvundet fra tegningsskitserne (løsning B med nyt fodboldstadion på nuværende placering). Indtil mødet den 11. april var det planen at placere et atletikstadion i Badeparken i løsning B, men DGI-konsulenten havde nu fået besværligheder med at placere et atletikstadion der vender ”nord-syd”, og en ”øst-vest”-model var også taget af bordet. Så derfor var løsning B pludselig helt uden atletikbaner på Lyngby Stadion-området.

Vi fra Trongårdens IF vil gerne takke for den støtte vi fik fra mange af de øvrige mødedeltagere. Alle havde svært ved at forstå, hvordan DGI og styregruppen på mødet kunne proklamere, at vi nu havde set tre gode og ligeværdige forslag til Lyngby Idrætsby, når den ene model slet ikke indeholder atletikbaner. Hvordan kan forslagene være ligeværdige, når det ene forslag udraderer atletikken?

Efter mødet talte vi kort med Flemming Juhl Knudsen og Ulla Agerskov hver for sig. Flemming Juhl Knudsen var overrasket over, at løsning B var blevet uden atletikfaciliteter, hvorimod Ulla Agerskov var helt bevidst om det forhold. Hun mente ikke det var et problem, da det kun var et ud af tre forslag der var uden atletikbaner, og der hermed var mulighed for at vælge enten løsning A eller C. Direkte adspurgt om hvad der skal ske med atletikken i Lyngby såfremt man fra politisk hold vælger løsning B, konstaterede Ulla Agerskov, at man jo altid bare kan flytte atletikken til en anden kommune. Dette er absolut ikke en løsning ud fra Trongårdens IF’s perspektiv, og vi håber meget på, at I politikere har samme holdning som os på det punkt.

Når man læser styregruppens opdrag fra kommunalbestyrelsen om løsning B for placering af superligastadion, så fremgår det desværre ikke, at atletikbanerne skal erstattes. Omvendt står der heller ikke noget om, at der ikke skal findes en alternativ placering på Lyngby Stadion-området. Vi kan konstatere at styregruppen finder det i orden, at der ikke nødvendigvis skal være mulighed for at dyrke atletik i fremtidens Lyngby Idrætsby.
Der skal ikke meget til for at skabe plads til et atletikstadion i Badeparken for løsning B. ”Skub” fodboldstadion ca. 30 m yderligere mod nord i forhold til DGI´s nuværende skitser, og det giver plads til en atletikbane der vender ”nord-syd”. Eller placér atletikbanerne ”øst-vest” i Badeparken, som det tidligere er foreslået. Man kan altså sige, at det er et ”politisk valg”, hvis man ikke kan finde plads til atletikbaner i løsning B. Prisen for et atletikstadion i Badeparken har kommunen tidligere anslået til 10 millioner kr.

Og her er det så, at vi i Trongårdens IF håber på, at I politikere ikke er helt fjerne for idéen om, at der selvfølgelig skal der være plads til atletik på Lyngby Stadion-området; uanset hvor påkrævet det er med et superliga-stadion. Trongårdens IF har ikke noget i mod, at der er ordentlige forhold for vores lokale fodboldspillere (professionelle som amatører). Men vi har svært ved at forstå, hvis nogen kan mene, at det gerne må ske på bekostning af en anden eksisterende idræt. Vi håber derfor, at I politikere til dagens møde vedtager, at genindføre atletikbanerne i løsning B. Derved opstår der igen tre ligeværdige løsningsforslag til Lyngby Idrætsby.

Konsekvensen af at vælge en løsning uden atletikbaner på Lyngby Stadion-området vil være katastrofal for Trongårdens IF. Klubbens eksistensgrundlag vil forsvinde, og kommunen vil stå uden en atletikklub. Trongårdens IF har en aktiv ungdomsafdeling, og deltager aktivt i flere af kommunens aktiviteter såsom sommerferieaktiviteter og atletikundervisning for skolebørn, når lærere fra kommunens skoler henvender sig. Desuden arrangerer Trongårdens IF årligt motionsløbet Danske Bank Grønne Mil i Sorgenfri Slotspark samt et stort ungdoms-atletikstævne på Lyngby Stadion. Vi er klar over at Trongårdens IF er en lille klub, men vi bidrager trods alt med en del aktiviteter for vores lokale børn og unge.
Det er ikke kun Trongårdens IF der påvirkes negativt af en løsning uden atletik på Lyngby Stadion-området. Flere af kommunens skoler og andre institutioner anvender atletikbanerne på fast basis, og en del af de andre klubber på stadion benytter atletikbanerne som supplement til deres øvrige træning. Som eksempel på andre brugere kan nævnes håndboldklubben, svømmeklubben, bokseklubben, fodboldklubben, Poul Pedersens Idrætsinstitut, Den internationale skole i Hellerup samt mange løbe-motionister.

Vi føler, at det er nødvendigt med et opråb nu for at sikre atletikkens fremtid i Lyngby-Taarbæk Kommune. Revet sendes samtidigt til Det Grønne Område. Vi havde foretrukket at kommunikere kun til styregruppen, men er så presset, at en eskalering til Jer og lokalavisen er den eneste udvej lige nu.

Med håb om en sikker fremtid for atletikken på Lyngby Stadion.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Trongårdens IF
v/ Karsten Nielsen

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10