Nyheder - Klubben

lørdag 16. juni

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

TIF har brug for din støtte til at bevare atletikken i Lyngby

De kommunale beslutningstagere her i Lyngby-Taarbæk Kommune har besluttet, at det eksisterende atletikstadion skal nedrives og flyttes til ”et andet sted”.

Trongårdens IF er naturligvis bekymret for denne beslutning. Vi frygter ganske enkelt for vores egen og dermed atletikkens fremtid i Lyngby. Vi arbejder derfor hårdt på at påvirke beslutningerne i en sådan retning,

  1. at det nye atletikstadion etableres i umiddelbar tilknytning til Lyngby Idrætsby og
  2. at det nye atletikstadion etableres INDEN, at det gamle nedrives.

I forbindelse med vores dialog med kommunens folk vil vi gerne bede om jeres hjælp i form af din underskrift.

Du kan skrive under ved at følge dette link:

http://www.skrivunder.net/bevar_atletikken_i_lyngby

På forhånd tak for din støtte

Trongårdens IF

onsdag 9. maj

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

4. klasserne fra Fuglsanggårdsskolen på besøg hos TIF

Lyngby Stadions røde atletikbaner havde festligt besøg af 4. klasserne og deres idrætslærere fra Fuglsanggårdsskolen, den 2/5 fra 9-11. Et arrangement med god stemning og sol fra skyfri himmel, som var kommet i stand via Karsten Nielsen og idrætslærerne på skolen. Trongårdens IF stillede med 2 ungdomstrænere (Ivano Castelli og Rasmus Hastrup), som introducerede de ca 60 børn for nogle af atletikkens kongediscipliner. De fik således lov at prøve både højdespring og kunsten at komme hurtigt ud af startblokkene. Dagen var den første af 2 dage, som arrangementet består af. 2 dagen er fastlagt til 9/5, hvor de samme børn tager kampen op med kuglestød og hækkeløb.

Det er samtidig en forsmag på Aktivstaffetten, som Trongården i samarbejde med DAF er medarrangør af den 24/5, og som afholdes på 25 stadions i hele Danmark henover foråret/sommeren for kommunernes skoler.

tirsdag 17. april

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Trongårdens IF – Skal der være atletik på Lyngby Stadion i fremtiden?

Kære kommunalbestyrelse

Trongårdens IF (atletikklubben på Lyngby Stadion) har med interesse siden november 2011 fulgt kommunens arbejde med fremtidens Lyngby Idrætsby.

Vi har aktivt deltaget i brugerinddragelsesprocessen, hvor vi har forsynet konsulenterne fra DGI og projektets styregruppe med vores holdninger til de tre forslag til placering et superligastadion for den professionelle fodboldklub. Frem til og med midtvejsmødet den 1. marts 2012 kunne man finde et atletikstadion på alle de tre forslag.

Og her følger så årsagen til vores brev:

Onsdag den 11. april 2012 præsenterede DGI-konsulenterne og styregruppen med Ulla Agerskov i spidsen de tre skitseforslag for alle interessenter (De samme tre forslag bliver præsenteret for Jer politikere i dag tirsdag den 17. april 2012). Trongårdens IF kunne med forundring og bestyrtelse konstatere, at atletikbanerne i den ene løsning nu pludselig var helt forsvundet fra tegningsskitserne (løsning B med nyt fodboldstadion på nuværende placering). Indtil mødet den 11. april var det planen at placere et atletikstadion i Badeparken i løsning B, men DGI-konsulenten havde nu fået besværligheder med at placere et atletikstadion der vender ”nord-syd”, og en ”øst-vest”-model var også taget af bordet. Så derfor var løsning B pludselig helt uden atletikbaner på Lyngby Stadion-området.

Vi fra Trongårdens IF vil gerne takke for den støtte vi fik fra mange af de øvrige mødedeltagere. Alle havde svært ved at forstå, hvordan DGI og styregruppen på mødet kunne proklamere, at vi nu havde set tre gode og ligeværdige forslag til Lyngby Idrætsby, når den ene model slet ikke indeholder atletikbaner. Hvordan kan forslagene være ligeværdige, når det ene forslag udraderer atletikken?

Efter mødet talte vi kort med Flemming Juhl Knudsen og Ulla Agerskov hver for sig. Flemming Juhl Knudsen var overrasket over, at løsning B var blevet uden atletikfaciliteter, hvorimod Ulla Agerskov var helt bevidst om det forhold. Hun mente ikke det var et problem, da det kun var et ud af tre forslag der var uden atletikbaner, og der hermed var mulighed for at vælge enten løsning A eller C. Direkte adspurgt om hvad der skal ske med atletikken i Lyngby såfremt man fra politisk hold vælger løsning B, konstaterede Ulla Agerskov, at man jo altid bare kan flytte atletikken til en anden kommune. Dette er absolut ikke en løsning ud fra Trongårdens IF’s perspektiv, og vi håber meget på, at I politikere har samme holdning som os på det punkt.

Når man læser styregruppens opdrag fra kommunalbestyrelsen om løsning B for placering af superligastadion, så fremgår det desværre ikke, at atletikbanerne skal erstattes. Omvendt står der heller ikke noget om, at der ikke skal findes en alternativ placering på Lyngby Stadion-området. Vi kan konstatere at styregruppen finder det i orden, at der ikke nødvendigvis skal være mulighed for at dyrke atletik i fremtidens Lyngby Idrætsby.
Der skal ikke meget til for at skabe plads til et atletikstadion i Badeparken for løsning B. ”Skub” fodboldstadion ca. 30 m yderligere mod nord i forhold til DGI´s nuværende skitser, og det giver plads til en atletikbane der vender ”nord-syd”. Eller placér atletikbanerne ”øst-vest” i Badeparken, som det tidligere er foreslået. Man kan altså sige, at det er et ”politisk valg”, hvis man ikke kan finde plads til atletikbaner i løsning B. Prisen for et atletikstadion i Badeparken har kommunen tidligere anslået til 10 millioner kr.

Og her er det så, at vi i Trongårdens IF håber på, at I politikere ikke er helt fjerne for idéen om, at der selvfølgelig skal der være plads til atletik på Lyngby Stadion-området; uanset hvor påkrævet det er med et superliga-stadion. Trongårdens IF har ikke noget i mod, at der er ordentlige forhold for vores lokale fodboldspillere (professionelle som amatører). Men vi har svært ved at forstå, hvis nogen kan mene, at det gerne må ske på bekostning af en anden eksisterende idræt. Vi håber derfor, at I politikere til dagens møde vedtager, at genindføre atletikbanerne i løsning B. Derved opstår der igen tre ligeværdige løsningsforslag til Lyngby Idrætsby.

Konsekvensen af at vælge en løsning uden atletikbaner på Lyngby Stadion-området vil være katastrofal for Trongårdens IF. Klubbens eksistensgrundlag vil forsvinde, og kommunen vil stå uden en atletikklub. Trongårdens IF har en aktiv ungdomsafdeling, og deltager aktivt i flere af kommunens aktiviteter såsom sommerferieaktiviteter og atletikundervisning for skolebørn, når lærere fra kommunens skoler henvender sig. Desuden arrangerer Trongårdens IF årligt motionsløbet Danske Bank Grønne Mil i Sorgenfri Slotspark samt et stort ungdoms-atletikstævne på Lyngby Stadion. Vi er klar over at Trongårdens IF er en lille klub, men vi bidrager trods alt med en del aktiviteter for vores lokale børn og unge.
Det er ikke kun Trongårdens IF der påvirkes negativt af en løsning uden atletik på Lyngby Stadion-området. Flere af kommunens skoler og andre institutioner anvender atletikbanerne på fast basis, og en del af de andre klubber på stadion benytter atletikbanerne som supplement til deres øvrige træning. Som eksempel på andre brugere kan nævnes håndboldklubben, svømmeklubben, bokseklubben, fodboldklubben, Poul Pedersens Idrætsinstitut, Den internationale skole i Hellerup samt mange løbe-motionister.

Vi føler, at det er nødvendigt med et opråb nu for at sikre atletikkens fremtid i Lyngby-Taarbæk Kommune. Revet sendes samtidigt til Det Grønne Område. Vi havde foretrukket at kommunikere kun til styregruppen, men er så presset, at en eskalering til Jer og lokalavisen er den eneste udvej lige nu.

Med håb om en sikker fremtid for atletikken på Lyngby Stadion.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Trongårdens IF
v/ Karsten Nielsen

fredag 13. april

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Mindeord – Inge Theil Nielsen

En af dansk atletiks helt store lederskikkelser med stor tilknytning til TIF er gået bort. Onsdag den 28. marts afgik Inge Theil Nielsen ved døden efter lang tids sygdom.

Ungdomsatletik har været det halve af Inges liv siden hendes to børn begyndte i Trongården 1972. Efter et par år blev Inge ungdomstræner og var herefter ungdomsformand i TIF i 8 år. Siden blev Inge formand for Sjællands Atletik Forbunds ungdomsudvalg, en post hun havde fra 1985 til 2001.

En af Inges opfindelser var en årlig tur til Jablonec i Tjekkiet, for de 16-18 årige ungdommer, som har væren fantastisk oplevelse for rigtig mange. Inge har fuldt fortjent modtaget både SKAF’s ungdomslederpris, DAF’s ungdomslederpris og DAF’s fortjensttegn i både sølv og guld. Desuden har Inge udført et helt unikt stykke arbejde med statistikker og rekordbøger. Sidst men ikke mindst har stort set alle de medaljer der er hængt om halsen på dansk atletiks ungdom i de sidste mange, mange år, været en tur igennem Inges hænder for at blive klargjort med labels.

En stor lederskikkelse er gået bort og en kæmpe tak skal lyde til Inge for hendes kolossale indsats for dansk atletik. Inge vil blive meget svær at erstatte og ungdomsatletikken er blevet en stor personlighed fattigere.

Ære være Inge Theils minde.

Bisættelsen finder sted den 17. april kl. 11.00 i Christians Kirken, Chr. X’s Alle 120 i Lyngby.

søndag 4. marts

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Hvor er ultralydsapperatet?

I forbindelse med nedrivning af den skimmelsvampramte bygning på Lyngby Stadion er Trongårdens IF’s klublokale blevet tømt og vi har ikke længere noget klublokale eller værested til rådighed på Lyngby Stadion. Der er derfor er der i øjeblikket heller ikke noget egnet sted at placere klubbens ultralydsapperat. Ind til videre er ultralydsapperatet derfor placeret hjemme hos Janne Nexø. Hvis du skulle få behov for at benytte ultralydsapperatet, så kontakt Janne, der så eventuelt kan tage det med til træning. Janne’s kontaktinformation er:

Mosebuen 19
2820 Gentofte
Tlf: 39 69 57 78
porsche@sport.dk

fredag 17. februar

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Oprydning i TIF’s klublokalelørdag d. 3 marts kl. 14:00

På grund af det forestående nedbrydningsarbejde på Lyngby Stadion skal vi rydde vores klublokale. Der er meget at rydde op i, og vi har brug for al den hjælp vi kan få!

Mød derfor op i TIF’s klublokale kl 14:00 lørdag den 3. marts 2012.

For at gøre lidt socialt ud af begivenheden sørger klubben for noget aftensmad til de fremmødte efter oprydningen.

Af hensyn til planlægningen bedes i melde tilbage med følgende til droegemuller@gmail.com

  1. Kan du/I deltage i oprydningen på stadion
  2. Deltager du/I i arrangementet efter oprydningen

Vi ses på stadion
Mvh Trongårdens IF’s bestyrelse