Nyheder - 2022

onsdag 21. september

Af webmaster
Under Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i TIF

Ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.30
Mødelokale 1 (stueetagen) i Lyngby Idrætsby

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. oktober)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  • På ordinært valg:
   • Næstformand
   • Kasserer
   • Formand for seniorudvalg
   • Formand for informationsudvalg
   • Aktivrepræsentant
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
  • Vakante pladser
   • Formand for stævneudvalg
   • Aktiv repræsentant
  • Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT kvinder og mænd)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg)
   • Informationsudvalg (andre medlemmer)
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets atlet og Årets klubkammerat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trongårdens IF

Indkaldelse i pdf format

torsdag 15. september

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret

Startlister, tidsskema m.m. til de østdanske hold mesterskaber

Startlister, tidsskema, dommeroversigt og praktiske informationer til de østdanske hold mesterskaber for 10-11, 12-13 og 14-15 årige søndag d. 18. september er nu tilgængelige under Øst Ungdom Hold siden.

onsdag 23. februar

Af webmaster
Under Arrangementer

Hjælpere til Frostcup den 6. marts søges

Søndag den 6. Marts er Trongårdens IF endnu engang medarrangør af Frostcup, som er løbsserie på 5 løb over vinteren 2021-2022.

Klubben hjælper med opstilling, rutevejledning, uddeling af drikke samt nedpakning og skal derfor stille med en del hjælpere fra klokken 07.30 til omkring 13.30.

Vi har brug for hjælp fra medlemmer / forældre, og man kan henvende sig til Allan Prier (allan@prier1.dk) hvis man gerne vil støtte op om arrangementet eller har spørgsmål.

Flere informationer om løbet kan ses her: frostcup.dk