Nyheder - 2023

onsdag 25. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Regulering af kontingentsatserne

I forbindelse med årets generalforsamling i Trongårdens IF d. 25/10 2023, blev det vedtaget at regulere kontingentsatserne. Det er første gang i adskillige år dette sker, og gøres for at imødekomme det stigende omkostningsniveau generelt, herunder et kraftigt øget bidrag til Dansk Atletik Forbund. De justerede kontingenter skal hjælpe til at sikre, at vi bakker op om den positive udvikling klubben gennemgår, samtidig med at bevare en sund økonomi i klubben De nye kontingentsatser kan ses under Medlemskab

tirsdag 10. oktober

Af webmaster
Under Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023 i TIF

Ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Tirsdag den 24. oktober 2023 kl. 19.30
Mødelokale 1 (stueetagen) i Lyngby Idrætsby

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. oktober 2023)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  • På ordinært valg:
   • Formand
   • Sekretær
   • Formand for ungdomsudvalg
   • Formand for stævneudvalg
   • Aktivrepræsentant
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
  • På valg uden for tur
   • Formand for seniorudvalg
   • Formand for informationsudvalg
  • Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT kvinder og mænd)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg)
   • Informationsudvalg (andre medlemmer)
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets atlet og Årets klubkammerat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trongårdens IF

Indkaldelse i pdf format

tirsdag 10. oktober

Af webmaster
Under Klubben

Trongårdens IF er årets forening 2023 i DAF

Årets forening 2023

I forbindelse med weekendens årsmøde i Odense blev Trongårdens IF kåret som årets forening 2023 i Dansk Atletik forbund med følgende begrundelse:

Trongårdens IF har lavet en stærk genrejsning af en traditionsklub, skabt en succesrig ungdomsafdeling og stor medlemsvækst. Dette er blandt andet sket ved TrackFit målrettet masters og studerende, genaktivering af senioratletikken (to hold ved DM Hold), etablering af Spydkastakademi for nordsjællandske klubber, en løbeafdeling i vækst, stor synlighed i lokale medier og i form af innovative tiltag såsom lånepigsko etc. Trongårdens IF har udviklet sig på alle parametre og fremstår igen stærkt i Dansk Atletik.

KÆMPESTORT tillykke til os 🙂

tirsdag 10. oktober

Af webmaster
Under Klubben,Træning

Samarbejde mellem Trongårdens IF og DTU Sport

Trongårdens IF og DTU Sport sammenarbejder om at give studerende og ansatte på DTU mulighed for at dyrke atletik og Trackfit holdtræning. Man er altid velkommen til at møde op til gratis prøvetræning på alle hold.

Med et DTU atletik medlemskab hos Trongårdens IF for 700 kr. halvårligt får du mulighed for at deltage i nedenstående træningstilbud. Et DTU atletik medlemskab medlemskab inkluderer ikke betalt startpenge til konkurrencer.

Læs mere om de forskellige træningstilbud under DTU Atletik