Nyheder - Klubben

onsdag 21. september

Af webmaster
Under Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TIF d. 25/10

Ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 19.30
Mødelokale 1 (stueetagen) i Lyngby Idrætsby

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. oktober)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  • På ordinært valg:
   • Næstformand
   • Kasserer
   • Formand for seniorudvalg
   • Formand for informationsudvalg
   • Aktivrepræsentant
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
  • Vakante pladser
   • Formand for stævneudvalg
   • Aktiv repræsentant
  • Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT kvinder og mænd)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg)
   • Informationsudvalg (andre medlemmer)
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets atlet og Årets klubkammerat

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trongårdens IF

Indkaldelse i pdf format

torsdag 1. april

Af webmaster
Under Arrangementer,Klubben

Skal du med på TIF’s veteranhold?

Trongårdens IF har igen i år tilmeldt et mix hold til veteranturneringen.

Alle kan være med på tværs af køn og alder, når bare man er 30 år eller derover.

Veteranturneringens to indledende runder afvikles forhåbentlig jævnfør
nedenstående.

Hvis du har interesse i at deltage enten som aktiv eller som hjælper, så sæt kryds i kalenderen og kontakt holdleder Jens Larsen på larsenloeber@gmail.com.

Øvelser i 2021 for hver runde og finalen er følgende:

1. runde
uge 19-21 (10-28. maj)
100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, hammer, kugle, diskos, spyd, højde, længde, stang, 1000 m stafet
2. runde
uge 23-25 (07-26. juni)
100 m, 200 m, 800 m, 5000 m, hammer, kugle, diskos, spyd, højde, længde, stang, 1000 m stafet

søndag 7. februar

Af webmaster
Under Klubben

Stor donation fra Nordea-fonden

Trongårdens IF glæder sig også over en donation fra Nordea-fonden til indkøb af en indendørs springmadras.

Klubbens ungdomsafdeling har længe ønsket mulighed for også i vintersæsonen at kunne træne højdespring, trespring og længdespring. Det bliver nu muligt via Nordea-fonden, der har støttet med 29.000 kroner til indkøb af en speciel indendørs springmadras.

Direktør Mohammad Ayad Kadim fra Nordea Lyngby lagde i fredag d. 29. januar vejen forbi klubbens anlæg på Lyngby Stadion med en check på 29.000 kr. fra Nordea-fonden. Den nye madras er allerede på vej og kan tages i brug, hvis der i løbet af foråret bliver givet grønt lys for at træne indendørs i Lyngby Idrætsby.

Trongårdens IF har midt i coronapausen ansat en trænerkapacitet i form af Jens Windfeld, der blandt andet skal træne klubbens talentfulde atleter i spring, hvorfor Nordea-fondens tilskud til en springmadras til højde-, længde- og trespring kommer på det helt rigtige tidspunkt.

mandag 18. maj

Af webmaster
Under Arrangementer,Klubben,Træning

Nyt om træning og arrangementer

De sidste par uger har Trongårdens IF gennemført genåbning af træningen for seniorer og de ældste ungdomsmedlemmer.

Det er med stor fornøjelse TIF nu kan meddele at alle ungdomsmedlemmer får mulighed for at træne igen. Vi lever dog stadig med de begrænsninger som myndighederne foreskriver (blandt andet at vi maksimalt må have 24 aktive på stadion ad gangen), hvorfor nogle medlemmer vil få tilbudt træningstider, der er lidt skæve i forhold til de normale tider. Alle ungdomsmedlemmer burde på nuværende tidspunkt have fået en mail med information om træningstidspunkt og instruktioner om hvordan træningen kommer til at foregå. Hvis dette ikke er tilfældet så kontakt ungdomstræner Magnus på magnus.h.poulsen@gmail.com

Det er værd at understrege, at det at kunne tilbyde træning til alle kun kan gennemføres fordi vores trænere udviser både fantastisk ansvar og stor fleksibilitet. Derfor husk at takke dem for deres indsats!

Det ser på nuværende tidspunkt også ud til at myndighederne tillader sommerferie aktiviteter, således at TIF kan gennemføre den planlagte sommer Atletik Camp i uge 28 og 32.

Hvis genåbningen af samfundet tillader det, vil weekenden den 19. 0g 20. september blive en rigtigt travl weekend for aktive, ledere og forældre, idet der her gennemføres østdanske hold mesterskaber for ungdom om lørdagen og Danske Schweiz Løbet om søndagen. Skriv derfor denne weekend i kalenderen allerede nu og meld tilbage til Allan Prier på allan@prier1.dk, hvis du har tid/mulighed for at være dommer/hjælper.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trongårdens IF

tirsdag 21. april

Af webmaster
Under Klubben,Træning

Trongårdens IF planlægger opstart af træning

Dansk Idræts Forbund (DIF) og Dansk Atletik Forbund (DAF) har udsendt nye retningslinjer og anbefalinger omkring udendørstræning for sportsgrene uden kropskontakt – læs mere på nedenstående 2 link

DIF og DGI tilpasser anbefalinger om udendørsidræt

Opdaterede atletikspecifikke retningslinjer og anbefalinger i den aktuelle Corona-situation

Trongårdens IF bestyrelse har været i kontakt med Lyngby-Taarbæk Kommune, der nu genåbner alle udendørs anlæg/faciliteter/arealer og har givet tilladelse til at kommunens idrætsforeninger igen kan tilbyde klub-baseret udendørstræning under hensyn til en række retningslinjer.

Trongårdens IF’ bestyrelse og trænere er i gang med at planlægge hvordan træningen skal tilrettelægges fremadrettet, herunder hvor mange vi kan have på stadion ad gangen, hvordan vi sikrer minimal smitterisiko osv.

Når der er en samlet plan klar, så melder vi mere ud, men klubben forventer at starte træning meget snart, så hold humør oppe og vær tålmodige lidt endnu.

Vi glæder os alle vildt til at komme i gang med at trænere, men bestyrelsen er samtidig også fuldt bevidst om det ansvar der ligger på os for at sikre medlemmer og træneres sikkerhed.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trongårdens IF

søndag 29. marts

Af webmaster
Under Klubben,Træning

Fortsat aflysning af al træning pga. coronavirus

Trongårdens IF følger naturligvis retningslinjer og anbefalinger fra regeringen, Lyngby-Taabæk kommune samt DAF og DAF og forlænger dermed også aflysningen af klub-baserede træningsaktiviteter foreløbig frem til den 13. april.

Lyngby-Taarbæk Kommune har opdateret information omkring anvendelse af Lyngby Idrætsby til – alt er nu lukker til og med 13. april.

Klubbens trænere (ungdom og senior) fortsætter med at give træningsøvelser, råd og vejledning, så tjek dette ud på Facebook og Instagram – ”Trongården IF” på Facebook og ”#trongårdentrænerhjemme på ​Instagram for ungdom samt ”TIF Løbegruppe” på Facebook for dem der er til mellem/lang distance løbegruppen.

Vi vender tilbage med mere information når vi har den og håber at det snart bliver åbnet op for en eller anden form for træning på Lyngby Stadion.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Trongårdens IF