Nyheder - Klubben

fredag 7. december

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Gode nyheder omkring Lyngby Stadion planerne

Kultur- og Fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, har på sit møde i dag (torsdag den 6. december 2012), besluttet at det nye atletikanlæg på Lyngby Stadion skal ligge ved kolonihaverne og at projektering og anlæg sættes i gang snarest, således at det nye anlæg kan genetableres i sommeren 2013.

Dette er super nyheder for Trongårdens IF og betyder reelt at hvis planen lykkedes så kan vi have et nyt fint træningsanlæg allerede i sensommeren 2013.

Før champagne propperne springer skal beslutningen dog endeligt vedtages på et kommunalbestyrelsesmøde den 20 december. Det ser dog ud som om at der er politisk enighed om at prioriterer projektet og økonomi højt, så i TIF’s bestyrelse er vi optimistiske. Flere nyheder følger, herunder hvordan udendørs træning håndteres i perioden februar (hvor vi må forvente at de nuværende atletik faciliteter nedlægges) til genetableringen af atletikfaciliteter ved kolonihaverne er på plads.

lørdag 17. november

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Sidste nyt angående Lyngby Stadion og Lyngby Idrætsby

Du kan følge med i, hvad der sker med hensyn til Lyngby Stadion og Lyngby Idrætsby på Lyngby-Taarbæks kommunes Lyngby Idrætsby hjemmeside www.lyngbyidraetsby.ltk.dk. Her kan du bla. i seneste nyhedsbrev fra den 2. november læse at der har været afholdt borgermøde den 23. oktober, at en lokalplan for området forventes vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 20. december og at man forventer at gå i gang med arbejdet på Lyngby Stadion i februar næste år. Nyhedsbrevene finder du her.

onsdag 14. november

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben,Træning

Sæsonafslutning og lagkagefest i ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen afholdt mandag den 5. november den traditionelle lagkagefest med masser af velfortjent kage ovenpå en sommer sæson med mange gode træningstimer på stadion. Der var på denne sidste træningsdag mulighed for at forældrene også kunne træne med. Så det blev på trods af småregn ca. en halv times sprinttræning for de i alt 60-70 børn og voksne. Træningen skabte god appetit, så der var bagefter god afsætning på de mange og flotte kager, som mange helt sikkert med stort engagement havde brugt tid på at lave til dagen. Der blev så uddelt præmier og stævne diplomer i forlængelse af vores eget lille klubstævne, der havde været afholdt den 1. og 3. oktober, og desuden var der DAF diplomer til alle, som havde fået noteret resultater i 2012. Der burde næsten også have været præmier til flotteste eller bedste kage, men det kan måske overvejes til næste år. Trænerne benyttede lejligheden til at præsentere sig selv, og både forældre og unge nød tilsyneladende godt af at hilse på hinanden denne dag over et stykke kage.

Indendørs træningen er nu startet indendørs for de yngste (under 12 år), mens de ældste benytter stadion måneden ud.

Træningstiderne indendørs er:

 • Mandag – Trongårdsskolen – 16.30 – 18.00
 • Onsdag – Lundtoftehallen – 16.00 – 17.30

lørdag 20. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Flytning af TIF generalforsamling til mødelokale 3

Det var været nødvendigt at flytte TIF’s ordinære generalforsamling fra Sponsorloungen til Mødelokale 3 på Lyngby Stadion.

Mødelokale 3 finder du mellem svømmehallens cafeteria og vægtlokalet på Lyngby Stadin til venstre for hovedindgangen til Svømmehallen.

Dato og tidspunkt for generalforsamlinger er stadig torsdag den 25. oktober kl 20:00.

onsdag 3. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 25/10

Kære TIF’er

2012 har på godt og ondt været et af de mest begivenhedsrige år i vores lille forenings historie – desværre kan 2012 faktisk også vise sig at blive det sidste leveår for Trongårdens IF.

I sommers besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk Kommune således at nedrive det eksisterende Lyngby Stadion og i stedet bygge en fodboldarena, der lever op til DBU’s krav. Som en konsekvens heraf står TIF uden trænings- og stævnefaciliteter i en periode på i hvert fald 1½-2 år… måske meget længere.

Også årets generalforsamling kan blive meget begivenhedsrig. En stor og vigtig del af bestyrelsen har givet op i kampen mod Kommunen og har forståeligt nok valgt at kaste håndklædet i ringen.

Tiden er nu inde til, at alle dem, der stadig har energien og kampgejsten i behold, træder frem og gør en indsats for Trongårdens IF. Dette arbejde starter med at betale kontingent for de seneste måneder og naturligvis møde op på generalforsamlingen (Se indkaldelsen på nedenfor), og der bidrager til klubbens fremtid i form af kommentarer, stemmeret og ikke mindst engagement og arbejdskraft. Der er plads til og brug for alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Torsdag, den 25. oktober 2012, kl. 20.00
Mødelokale 3, Lyngby Stadion

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 25-10-12)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  1. På ordinært valg
   • Næstformand (Jens Larsen er ikke villig til genvalg – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Kasserer (Finn Schmidt er villig til genvalg)
   • Formand for seniorudvalg (vakant – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Formand for informationsudvalg (vakant – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Revisor (Jens Larsen er ikke villig til genvalg – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Revisorsuppleant (Søren Rasmussen er (måske) villig til genvalg)
  2. På valg udenfor tur
   • Formand (Vakant – Allan Prier proforma formand, men fratrådte egentligt sidste år – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Formand for stævneudvalg (Karsten Nielsen fratræder – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Aktivrepræsentant (Janne Nexø fratræder – Bestyrelsen har ingen kandidat)
  3. Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT pige og herrer)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg)
   • Informationsudvalg (andre medlemmer)
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets Atlet og Årets klubkammerat
  • Diskussion af rammer for videreførelse af Trongårdens IF (alternativt diskussion af rammer for lukning af biksen)

fredag 28. september

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Følger du med i debatten om Lyngby Stadion i DGO?

Følger du med i debatten om Lyngby Stadion i vores lokalavis Det Grønne Område? – enten i den trykte udgave eller online på lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk.

Senest læsebrev fra den 26. september har titlen Kære kommunalpolitiker, slå ikke atletikken ihjel! og er skrevet af formanden for Dansk Atletik Forbund Lars Vermund. Det er en stor hjælp for Trongårdens IF af Lars Vermund og DAF på denne måde støtter op om klubbens kamp for at råbe politikkerne på rådhuset op og bevare atletikken i Lyngby.

Den 14. september bidrog Finn Smidt til debatten med læserbrevet Findes der ”Rettidig Omhu” i Lyngby?, der var formuleret som et åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hen over sommeren har også både Lisbeth Jørgensen og Allan Prier bidraget med læserbrevene Lyngby Stadion sagen – set fra brugernes side og LTK yder aktiv dødshjælp til Trongårdens IF.

Klubben har også fået opbakning fra bla. en forælder til en af klubbens ungdommere med læserbrevet Skån Lyngby Atletikstadion.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10