Nyheder - Klubben

søndag 12. maj

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Seneste nyt om stadion byggeriet

Seneste nyt om stadion byggeriet er som følger:

  • Nedrivning af nuværende atletikanlæg starter den 17. maj og vi kan IKKE påregne at træne på stadion efter denne dato.
  • Vi har lavet aftale om at vi på vores nuværende træningstider kan benytte Holte Stadion (Rudegaard Idrætsanlæg) fra nu af og til vores NYE atletikanlæg er færdigt.
  • Der er nu underskrevet kontrakt med entreprenør til bygning af det nye atletikanlæg.
  • Byggeri starter den 17. maj med etablering af byggeplads og ugen efter med at grave.
  • Byggeri er planlagt til at være færdigt (kontraktmæssigt) midt august 2013, og dermed altså en 3 måneders byggeperiode.

Spørgsmål til Allan Prier (allan@prier1.dk) eller Finn Schmidt (kassereren@tif.dk)

lørdag 16. marts

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Sidste nyt om nedrivning/bygning af atletikanlæg på Lyngby Stadion

Hermed sidste nyt om nedrivning/bygning af atletikanlæg på Lyngby Stadion.

Man kan træne helt normalt på nuværende stadion til start maj. Fra start maj til 16. maj, kan der trænes i begrænset omfang (sikkert minus længde og stang men forventet på hele rundbanen og andre steder). Fra 16. maj til færdiggørelse af nyt atletik stadion træners der på Holte Stadion (Rudegaard Idrætsanlæg). Der er i øjeblikket ved at blive indgået samarbejde med Holte Atletik og mellem kommunerne med udgangspunkt i at alle nuværende træningstider bevares, som de plejer at være.

Færdiggørelse af nyt atletik stadion er sat til midt august, men dette afhænger naturligvis stærkt af vejr og vind (forudsætter en god dansk sommer), så realistisk set lidt senere (start september).

Det ny stadion bliver med 6 rundbaner og alt det vi ønskede, herunder træningslys på hele banen samt en renovering af trin til den allerede eksisterende tribune. Eneste der pt. ikke er tegnet ind (men dog med i projektets fase 1) er dommertårn/skur. Hertil kommer at der bliver bygget et nyt redskabsrum i umiddelbart tilknytning til atletikbanerne også i fase 1 (altså færdigørelse start september).

Tegninger og yderligere uddybning kan fås ved henvendelse til Finn Schmidt eller Allan Prier. ALt i alt kan TIF’s medlemmer se frem til et fint nyt stadion, som vi bliver rigtigt glade for!!!

lørdag 22. december

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Etablering af ny atletikstadion besluttet i kommunalbestyrelsen

Torsdag aften den 20. december besluttede en enig Kommunalbestyrelse i Lyngby-Taarbæk kommune, at vedtage Kultur- og Fritidsudvalget indstilling om placering af et nyt atletikstadion på træningsbanerne nord for svømmehallen og langs med kolonihaverne. Der blev desuden bevilliget, at der skulle tages hul på de budgetterede 7,5 mio. til det videre arbejde – i første omgang 650.000 til det videre planarbejde. I forbindelse med beslutningen påpegede Borgmesteren vigtigheden af, at det var vigtigt, at Kommunalbestyrelsen viste enighed for dermed at styrke det videre arbejde bedst muligt.

Selv om TIF’s største juleønske var bevarelse af de nuværende atletikfaciliteter, så der, sådan som Lyngby Siadion situationen har udviklet sig hen over sommeren og efteråret, tale om en rigtig, rigtig god beslutning for Trongårdens IF. En beslutning som er blevet hjulpet på vej af et kæmpestort og vedholdende arbejde af TIF’s bestyrelse og ikke mindst formand Allan Prier og kasserer Finn Schnidt.

Kommunalbestyrelsesmødet og beslutningen kan ses via dette link: http://www.kommune-tv.dk/ktv/ltk/index.php?lang=dk – inklusiv en hilsen til TIF ca. 58:20 minutter inde i mødet.

fredag 7. december

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Gode nyheder omkring Lyngby Stadion planerne

Kultur- og Fritidsudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, har på sit møde i dag (torsdag den 6. december 2012), besluttet at det nye atletikanlæg på Lyngby Stadion skal ligge ved kolonihaverne og at projektering og anlæg sættes i gang snarest, således at det nye anlæg kan genetableres i sommeren 2013.

Dette er super nyheder for Trongårdens IF og betyder reelt at hvis planen lykkedes så kan vi have et nyt fint træningsanlæg allerede i sensommeren 2013.

Før champagne propperne springer skal beslutningen dog endeligt vedtages på et kommunalbestyrelsesmøde den 20 december. Det ser dog ud som om at der er politisk enighed om at prioriterer projektet og økonomi højt, så i TIF’s bestyrelse er vi optimistiske. Flere nyheder følger, herunder hvordan udendørs træning håndteres i perioden februar (hvor vi må forvente at de nuværende atletik faciliteter nedlægges) til genetableringen af atletikfaciliteter ved kolonihaverne er på plads.

lørdag 17. november

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Sidste nyt angående Lyngby Stadion og Lyngby Idrætsby

Du kan følge med i, hvad der sker med hensyn til Lyngby Stadion og Lyngby Idrætsby på Lyngby-Taarbæks kommunes Lyngby Idrætsby hjemmeside www.lyngbyidraetsby.ltk.dk. Her kan du bla. i seneste nyhedsbrev fra den 2. november læse at der har været afholdt borgermøde den 23. oktober, at en lokalplan for området forventes vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 20. december og at man forventer at gå i gang med arbejdet på Lyngby Stadion i februar næste år. Nyhedsbrevene finder du her.

onsdag 14. november

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben,Træning

Sæsonafslutning og lagkagefest i ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen afholdt mandag den 5. november den traditionelle lagkagefest med masser af velfortjent kage ovenpå en sommer sæson med mange gode træningstimer på stadion. Der var på denne sidste træningsdag mulighed for at forældrene også kunne træne med. Så det blev på trods af småregn ca. en halv times sprinttræning for de i alt 60-70 børn og voksne. Træningen skabte god appetit, så der var bagefter god afsætning på de mange og flotte kager, som mange helt sikkert med stort engagement havde brugt tid på at lave til dagen. Der blev så uddelt præmier og stævne diplomer i forlængelse af vores eget lille klubstævne, der havde været afholdt den 1. og 3. oktober, og desuden var der DAF diplomer til alle, som havde fået noteret resultater i 2012. Der burde næsten også have været præmier til flotteste eller bedste kage, men det kan måske overvejes til næste år. Trænerne benyttede lejligheden til at præsentere sig selv, og både forældre og unge nød tilsyneladende godt af at hilse på hinanden denne dag over et stykke kage.

Indendørs træningen er nu startet indendørs for de yngste (under 12 år), mens de ældste benytter stadion måneden ud.

Træningstiderne indendørs er:

  • Mandag – Trongårdsskolen – 16.30 – 18.00
  • Onsdag – Lundtoftehallen – 16.00 – 17.30