Nyhed

tirsdag 17. april

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Trongårdens IF – Skal der være atletik på Lyngby Stadion i fremtiden?

Kære kommunalbestyrelse

Trongårdens IF (atletikklubben på Lyngby Stadion) har med interesse siden november 2011 fulgt kommunens arbejde med fremtidens Lyngby Idrætsby.

Vi har aktivt deltaget i brugerinddragelsesprocessen, hvor vi har forsynet konsulenterne fra DGI og projektets styregruppe med vores holdninger til de tre forslag til placering et superligastadion for den professionelle fodboldklub. Frem til og med midtvejsmødet den 1. marts 2012 kunne man finde et atletikstadion på alle de tre forslag.

Og her følger så årsagen til vores brev:

Onsdag den 11. april 2012 præsenterede DGI-konsulenterne og styregruppen med Ulla Agerskov i spidsen de tre skitseforslag for alle interessenter (De samme tre forslag bliver præsenteret for Jer politikere i dag tirsdag den 17. april 2012). Trongårdens IF kunne med forundring og bestyrtelse konstatere, at atletikbanerne i den ene løsning nu pludselig var helt forsvundet fra tegningsskitserne (løsning B med nyt fodboldstadion på nuværende placering). Indtil mødet den 11. april var det planen at placere et atletikstadion i Badeparken i løsning B, men DGI-konsulenten havde nu fået besværligheder med at placere et atletikstadion der vender ”nord-syd”, og en ”øst-vest”-model var også taget af bordet. Så derfor var løsning B pludselig helt uden atletikbaner på Lyngby Stadion-området.

Vi fra Trongårdens IF vil gerne takke for den støtte vi fik fra mange af de øvrige mødedeltagere. Alle havde svært ved at forstå, hvordan DGI og styregruppen på mødet kunne proklamere, at vi nu havde set tre gode og ligeværdige forslag til Lyngby Idrætsby, når den ene model slet ikke indeholder atletikbaner. Hvordan kan forslagene være ligeværdige, når det ene forslag udraderer atletikken?

Efter mødet talte vi kort med Flemming Juhl Knudsen og Ulla Agerskov hver for sig. Flemming Juhl Knudsen var overrasket over, at løsning B var blevet uden atletikfaciliteter, hvorimod Ulla Agerskov var helt bevidst om det forhold. Hun mente ikke det var et problem, da det kun var et ud af tre forslag der var uden atletikbaner, og der hermed var mulighed for at vælge enten løsning A eller C. Direkte adspurgt om hvad der skal ske med atletikken i Lyngby såfremt man fra politisk hold vælger løsning B, konstaterede Ulla Agerskov, at man jo altid bare kan flytte atletikken til en anden kommune. Dette er absolut ikke en løsning ud fra Trongårdens IF’s perspektiv, og vi håber meget på, at I politikere har samme holdning som os på det punkt.

Når man læser styregruppens opdrag fra kommunalbestyrelsen om løsning B for placering af superligastadion, så fremgår det desværre ikke, at atletikbanerne skal erstattes. Omvendt står der heller ikke noget om, at der ikke skal findes en alternativ placering på Lyngby Stadion-området. Vi kan konstatere at styregruppen finder det i orden, at der ikke nødvendigvis skal være mulighed for at dyrke atletik i fremtidens Lyngby Idrætsby.
Der skal ikke meget til for at skabe plads til et atletikstadion i Badeparken for løsning B. ”Skub” fodboldstadion ca. 30 m yderligere mod nord i forhold til DGI´s nuværende skitser, og det giver plads til en atletikbane der vender ”nord-syd”. Eller placér atletikbanerne ”øst-vest” i Badeparken, som det tidligere er foreslået. Man kan altså sige, at det er et ”politisk valg”, hvis man ikke kan finde plads til atletikbaner i løsning B. Prisen for et atletikstadion i Badeparken har kommunen tidligere anslået til 10 millioner kr.

Og her er det så, at vi i Trongårdens IF håber på, at I politikere ikke er helt fjerne for idéen om, at der selvfølgelig skal der være plads til atletik på Lyngby Stadion-området; uanset hvor påkrævet det er med et superliga-stadion. Trongårdens IF har ikke noget i mod, at der er ordentlige forhold for vores lokale fodboldspillere (professionelle som amatører). Men vi har svært ved at forstå, hvis nogen kan mene, at det gerne må ske på bekostning af en anden eksisterende idræt. Vi håber derfor, at I politikere til dagens møde vedtager, at genindføre atletikbanerne i løsning B. Derved opstår der igen tre ligeværdige løsningsforslag til Lyngby Idrætsby.

Konsekvensen af at vælge en løsning uden atletikbaner på Lyngby Stadion-området vil være katastrofal for Trongårdens IF. Klubbens eksistensgrundlag vil forsvinde, og kommunen vil stå uden en atletikklub. Trongårdens IF har en aktiv ungdomsafdeling, og deltager aktivt i flere af kommunens aktiviteter såsom sommerferieaktiviteter og atletikundervisning for skolebørn, når lærere fra kommunens skoler henvender sig. Desuden arrangerer Trongårdens IF årligt motionsløbet Danske Bank Grønne Mil i Sorgenfri Slotspark samt et stort ungdoms-atletikstævne på Lyngby Stadion. Vi er klar over at Trongårdens IF er en lille klub, men vi bidrager trods alt med en del aktiviteter for vores lokale børn og unge.
Det er ikke kun Trongårdens IF der påvirkes negativt af en løsning uden atletik på Lyngby Stadion-området. Flere af kommunens skoler og andre institutioner anvender atletikbanerne på fast basis, og en del af de andre klubber på stadion benytter atletikbanerne som supplement til deres øvrige træning. Som eksempel på andre brugere kan nævnes håndboldklubben, svømmeklubben, bokseklubben, fodboldklubben, Poul Pedersens Idrætsinstitut, Den internationale skole i Hellerup samt mange løbe-motionister.

Vi føler, at det er nødvendigt med et opråb nu for at sikre atletikkens fremtid i Lyngby-Taarbæk Kommune. Revet sendes samtidigt til Det Grønne Område. Vi havde foretrukket at kommunikere kun til styregruppen, men er så presset, at en eskalering til Jer og lokalavisen er den eneste udvej lige nu.

Med håb om en sikker fremtid for atletikken på Lyngby Stadion.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Trongårdens IF
v/ Karsten Nielsen