Nyhed

onsdag 3. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 25/10

Kære TIF’er

2012 har på godt og ondt været et af de mest begivenhedsrige år i vores lille forenings historie – desværre kan 2012 faktisk også vise sig at blive det sidste leveår for Trongårdens IF.

I sommers besluttede Kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk Kommune således at nedrive det eksisterende Lyngby Stadion og i stedet bygge en fodboldarena, der lever op til DBU’s krav. Som en konsekvens heraf står TIF uden trænings- og stævnefaciliteter i en periode på i hvert fald 1½-2 år… måske meget længere.

Også årets generalforsamling kan blive meget begivenhedsrig. En stor og vigtig del af bestyrelsen har givet op i kampen mod Kommunen og har forståeligt nok valgt at kaste håndklædet i ringen.

Tiden er nu inde til, at alle dem, der stadig har energien og kampgejsten i behold, træder frem og gør en indsats for Trongårdens IF. Dette arbejde starter med at betale kontingent for de seneste måneder og naturligvis møde op på generalforsamlingen (Se indkaldelsen på nedenfor), og der bidrager til klubbens fremtid i form af kommentarer, stemmeret og ikke mindst engagement og arbejdskraft. Der er plads til og brug for alle.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Torsdag, den 25. oktober 2012, kl. 20.00
Mødelokale 3, Lyngby Stadion

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 25-10-12)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  1. På ordinært valg
   • Næstformand (Jens Larsen er ikke villig til genvalg – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Kasserer (Finn Schmidt er villig til genvalg)
   • Formand for seniorudvalg (vakant – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Formand for informationsudvalg (vakant – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Revisor (Jens Larsen er ikke villig til genvalg – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Revisorsuppleant (Søren Rasmussen er (måske) villig til genvalg)
  2. På valg udenfor tur
   • Formand (Vakant – Allan Prier proforma formand, men fratrådte egentligt sidste år – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Formand for stævneudvalg (Karsten Nielsen fratræder – Bestyrelsen har ingen kandidat)
   • Aktivrepræsentant (Janne Nexø fratræder – Bestyrelsen har ingen kandidat)
  3. Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT pige og herrer)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg)
   • Informationsudvalg (andre medlemmer)
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets Atlet og Årets klubkammerat
  • Diskussion af rammer for videreførelse af Trongårdens IF (alternativt diskussion af rammer for lukning af biksen)