Nyhed

onsdag 25. september

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TIF den 30/10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Onsdag, den 30. oktober 2013, kl. 19.30
Mødelokale 3 Lyngby Stadion

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 30-10-13)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  • På ordinært valg:
   • Formand
   • Sekretær
   • Formand for ungdomsudvalg
   • Formand for stævneudvalg
   • Aktiv repræsentant
   • Revisor
   • Revisorsuppleant
  • Vakante pladser:
   • Formand for seniorudvalg
   • Formand for informationsudvalg
  • Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT pige og herrer)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg).
   • Informationsudvalg (andre medlemmer).
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets Atlet og Årets klubkammerat.

Efter et begivenhedsrigt år er det vigtigt at vi nu ser fremad og er enige om kursen for vores forening. Derfor opfordres I alle, motionister, aktive og forældre til at møde op. Der serveres vand og kaffe og vi mødes i lokale 3 (ind af indgangen ved svømmehallen, til venstre og til højre første gang).

Mvh
Bestyrelsen i TIF

Indkaldelse (pdf)