Nyhed

lørdag 4. oktober

Af webmaster
Under Ikke kategoriseret,Klubben

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i TIF den 23/10

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Trongårdens IF
Onsdag, den 23. oktober 2014, kl. 20.00
Sponsorloungen, Lyngby Stadion

Dagsorden er i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges
 4. Behandling af evt. indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før 09-10-14)
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg
  • På ordinært valg:
   • Næstformand (Per Aggerholm Sørensen er villig til genvalg)
   • Kasserer (Finn Schmidt er villig til genvalg)
   • Formand for seniorsudvalg
   • Formand for informationsudvalg
   • Revisor (Jens Larsen er villig til genvalg)
   • Revisorsuppleant
  • På valg udenfor tur:
   • Formand for stævneudvalg
   • Aktivrepræsentant
  • Valg af øvrige medlemmer af stående udvalg:
   • Seniorudvalg (andre medlemmer, holdledere for veteran, DT pige og herrer)
   • Ungdomsudvalg (andre medlemmer)
   • Stævneudvalg (andre medlemmer, DGM udvalg).
   • Informationsudvalg (andre medlemmer).
   • Festudvalg (andre medlemmer)
 7. Eventuelt
  • Årets Atlet og Årets klubkammerat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i TIF